Ordin de prefect pentru decolmatarea, curățarea și întreținerea șanțurilor din județ

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a semnat astăzi, 3 iulie 2023, Ordinul nr. 171 care prevede o serie de măsuri pentru prevenirea situațiilor de urgență generate de inundații în județul Mureș. Măsurile pentru protejarea vieților omenești și a bunurilor vor fi luate de toate instituțiile care, conform legislației, au competența de a interveni pentru eliminarea riscurilor la inundații. Aceste instituții sunt: autorităţile administraţiei publice locale, Consiliul Judeţean Mureş, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Mureş, Administraţia Bazinală de Apă Mureş și Secţia Drumuri Naţionale Târgu Mureş.

“Am traversat o perioadă dificilă, în care mulți mureșeni au avut de suferit ca urmare a cantităților mari de apă care au căzut în județul Mureș. După cum am văzut cu toții, instituțiile statului au intervenit eficient la fiecare solicitare, însă e nevoie să facem mai mult în ceea ce privește prevenirea acestor efecte negative. Ordinul semnat astăzi va asigura o mobilizare mai bună la nivelul județului Mureș în special pe decolmatarea, curățarea și întreținerea șanturilor. Am avut situații în teren unde, având o mai bună întreținere a sistemului de șanțuri și rigole, am fi evitat intrarea apelor în gospodăriile oamenilor. Am convingerea că toate instituțiile se vor implica și vor da curs tuturor măsurilor dispuse prin Ordinul de prefect.” a afirmat prefectul județului Mureș, Mara Togănel.

Ordinul prevede o serie de intervenții care au ca termen de realizare luna decembrie 2023, astfel:

  1. Realizarea lucrărilor de decolmatare a şanţurilor aferente drumurilor şi străzilor aflate în proprietate, precum şi a podurilor, podeţelor şi traversărilor pietonale, iar acolo unde se impune amenajarea corespunzătoare a acestora astfel încât să se asigure scurgerea apelor pluviale. Responsabili pentru realizare sunt primăriile din judeţul Mureş, Consiliul Judeţean Mureş și Secţia de Drumuri Naţionale Târgu Mureş.
  2. Realizarea lucrărilor de curăţare şi întreţinere a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale în localităţile din județul Mureș, cu prioritate în zonele în care s-au produs inundaţii. Sarcina cade în atribuțiile primăriilor, ale Consiliului Județean și SDN Târgu Mureș.
  3. Executarea lucrărilor de amenajare a torenţilor şi a scurgerilor de pe versanţi pentru protejarea bunurilor populaţiei împotriva inundaţiilor, atribuție a primăriilor din județul Mureș.
  4. Îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albiile cursurilor de apă, din secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor pe raza de competenţă, sarcină a primăriilor și Administraţiei Bazinale de Apă Mureş.
  5. Realizarea lucrărilor de întreţinere a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare de pe raza judeţului Mureş, sarcină a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Mureş.
  6. Punerea în aplicare a Planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, apărarea împotriva inundaţiilor şi oricăror alte fenomene hidrometeorologice periculoase, competență a primăriilor din județul Mureș.

Potrivit ordinului prefectului județului Mureș, instituțiile nominalizate vor transmite către Instituția Prefectului – Județul Mureș lista lucrărilor propuse a se realiza în funcție de competența fiecăreia, precum și o informare privind realizarea măsurilor, după împlinirea termenului dat.

Cancelaria Prefectului

Instituția Prefectului – Județul Mureș