Rezultatele acțiunilor de verificare a centrelor rezidențiale din județul Mureș, în perioada 10-15 iulie 2023

Ca urmare a Ordinului nr. 177 semnat de prefectul județului Mureș, Mara Togănel, comisiile mixte s-au deplasat în teren pentru verificarea centrelor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrelor destinate persoanelor cu dizabilități și cele destinate copiilor din județul Mureș.

Pe parcursul acțiunilor de control care s-au derulat în perioada 10-15 iulie, au fost verificate 91 centre rezidențiale, dintre care 53 destinate copiilor, 29 dedicate persoanelor vârstnice, și 9 pentru persoane cu dizabilități. În aceste centre se află 1.666 de beneficiari, dintre care 456 copii, 1020 persoane vârstnice și 190 de persoane cu dizabilități.

Potrivit datelor furnizate de instituțiile care au efectuat verificările în teren, în cadrul acțiunilor de control au fost constatate 361 contravenții pentru care au fost aplicate 99 de amenzi în valoare totală de 672.400 lei, cât și 262 avertismente.

Instituțiile care au întocmit procesele verbale în urma acțiunilor de control au transmis faptul că deficiențele identificate fac referire la: lipsa unor autorizări (ex. SSM, securitate la incendiu), neasigurarea lenjeriei curate, dezinfectate și călcate, neefectuarea reparațiilor necesare bunei funcționări a unităților de folosință publică, activități de alimentație publică în spații cu igienă necorespunzătoare și neaprobate/neautorizate sanitar veterinar, utilizarea unor proceduri nesigure în prestarea serviciilor de alimentație publică, colectarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, lipsa afișării unor informații importante pentru beneficiari la sediu centrului, la care se adaugă alte deficiențe constatate.

Totodată, a fost notificată Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități pentru retragerea licenței provizorii a Asociaţiei Re-Min – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “Căsuţa lu Min”, eliberată în data de 03.05.2023. Această măsură a fost luată de reprezentanții AJPIS Mureș ca urmare a constatării unor condiții precare de locuit (paturi rupte, igrasie, mucegai). De asemenea, în data de 11 iulie, Direcția de Sănătate Publică Mureș a emis Decizia nr. 148 privind suspendarea activității Centrului de Îngrijire şi Asistenţă “Căsuţa lu Min”, începând cu data comunicării, motivând că funcționarea unității constituie risc iminent pentru sănătatea publică și încalcă prevederile: OMS 1338/2007 Art. 10, OMS 119/2014 Art. 49, OMS 119/2014 Art. 50, OMS 119/2014 Art. 57. În urma deciziei DSP Mureș, cei 28 de beneficiari ai centrului au fost transferați în județele de domiciliu prin grija Instituției Prefectului – Județul Mureș, a prefecturilor și DGASPC-urilor din Covasna și Maramureș.

Potrivit ordinului de prefect, din comisiile mixte au făcut parte următoarele instituții: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș, Direcția de Sănătate Publică Mureș, Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Mureș, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al Județului Mureș.

Acțiunile de control s-au desfășurat în mod integrat, cu mențiunea că fiecare instituție a derulat activități conform atribuțiilor și competențelor deținute.

Cancelaria Prefectului

Instituția Prefectului – Județul Mureș